EVENT ĐUA TOP OPEN
01-12

EVENT ĐUA TOP OPEN : Tính từ Open tới 10h T2 10/06
🎁 TOP 1 : 1.500.000 ĐMP + PÉT TƯ CHẤT 125K / 12 SKILL HOT
🎁 TOP 2 : 1.200.000 ĐMP + PÉT TƯ CHẤT 115K / 12 SKILL HOT
🎁 TOP 3 : 800.000 ĐMP + PÉT TƯ CHẤT 83K / 12 SKILL HOT
🎁 TOP 4 ĐẾN 10 : 500.000 ĐMP
==> Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong Game
Tin tức khác

EVENT ĐUA TOP OPEN 01-12
TLBB Thất Kiếm - CS 3.0 VIP New - Open 19h30 T2 03/06 01-12